*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez firmę Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii „Loteria Trafny Wybór”. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) przez Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa dla celów marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem że przysługuje mi prawo wglądu do nich i żądania ich poprawienia lub usunięcia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną od Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1030 ze zm.).

*Obligatoryjne

Gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Organizator akcji promocyjnej posiada wdrożoną politykę bezpieczeństwa ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są potrzebne jedynie do jej przeprowadzenia, po jej zakończeniu dane te są niezwłocznie usuwane.